Yaz Eğitim Kampı

Çocukların eğlenirken öğrenebileceği, arkadaş edinerek sosyal bir çevreye sahip olabileceği, takım çalışmasına uyum sağlayabileceği ve yaz tatilini değerlendirdiği aktiveye genel ismiyle yaz kampı denir. Tüm bu aktiviteler çocukların duygusal ve sosyal zekalarını geliştirerek bu konulardaki becerilerini de artar. Öz yönetim, sosyal farkındalık, özgüven, iletişim becerileri ve karar verebilme gibi alanlarda kendilerinin farkına varırlar. Bu farkındalıklar her bireyin hayatında var olan başarının temelini oluşturan becerilerdir. Yaz eğitim kampları kişilerin problem çözme becerilerine öncelik vererek çözüm odaklı bireyler yetişmesine destek olurlar. Yapılan çalışmalara göre yaz kampına katılan çocukların kendilerine güvenlerinde, liderlik ve arkadaşlık becerilerinde artış olduğunu ve bağımsızlaşarak karar verme becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Kendilerini daha rahat ifade ederek sosyal alanda yükseldikleri gözlemlenmiştir. Yeni bir ortama dâhil olarak yeni insanlar ile ortak paylaşımlarda bulunulur. Çocukların araştırmacı ruhu ortaya çıkar. Telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerden bir nebze de olsa uzaklaşırlar.

Kamplar uzman kişiler tarafından çocuklara günlük hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşma fırsatı sağlarlar. Yeni aktivitelere dâhil olarak daha önce oynamadığı bir oyunu öğrenebilir ve iletişim becerisini geliştirir.

Dönem boyunca okul, sınavlar ve ödevler arasında yoğun bir tempo geçiren çocuklar için rahatlama alternatifi olarak görülür. Çocuklar sosyal aktiviteler ile bedensel ve zihinsel olarak yeni bir ortama adapte olmaya çalışırlar. Kendi yaş aralığında kişiler ile eğlenceli vakit geçirip yeni deneyimler kazanırlar.

Yaz Eğitim Kampı ile Yeni Döneme Hazır Olmak 

Okul dönemi eksik olduğu derslere takviye dersler görerek eksiklerini kapatma fırsatları olur. Eğlenceli vakit geçirirken yaz kampında eksiklerini de pekiştirme şansı olur. Ayrıcayaz eğitim kamplarında yeni döneme hazırlıkta yaparlar. Eğitmenler eğlence ve ders çalışma ayrımını çok doğru bir şekilde yapmaktadırlar. Uzman kişiler ile çalışıyor olmakta oldukça önemli bir faktördür. Boğaziçi Elit Eğitim Kurumları profesyonel öğretmen kadrosu ile her ayrıntıyı düşünerek bizim için seçenek haline getirmişler. Ufak aktiviteler ile yeni döneme sıfır bilgi ile girmeden konular hakkında bilgi sahibi olarak çocukları yeni döneme hazırlıyorlar. Öğrencilere birebir özel ilgi göstermeleri öğrenciler ile kurdukları iletişimin ne kadar güçlü ve sağlıklı olduğunu bize göstermekte. Bu özel ilgi sayesinde öğrencilerin kendinde daha önce fark etmediği yetenekleri de fark etme şansına sahip oluyorlar ve o alana yönelmelerine yardımcı oluyorlar ya da uygun yönlendirmeleri yaparak veliler ile sürekli bilgi alışverişinde bulunuyorlar.