Eğitim Koçluğu

Eğitim koçu bireyin çalışma hayatında başarı elde etmesine yönelik ve akademik yaşamdaki becerilerin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüten kişidir. Bireyin sahip olduğu kaynakların doğru kullanımına ve kendine hedef koymasını sağlamaya yönelik harita ve eylem planı oluşturmasına yardımcı olur. Kişiyi motive eder, yaşadığı zorluklar ile nasıl başa çıkabileceği konusunda kişiye yol gösterir. Bireyin akademik çalışmalarında yardımcı olurken becerilerini geliştirmesine katkı sağlar. 

Kişiye uygun çalışma planı oluşturur, çalışma ortamını uygun hale getirir, motive edici ve çalışma isteğini artırıcı uygulamalar yapar, sorunlar ile ilgilenir ve birlikte çözüm yolu bulmaya çalışırlar. Kişinin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışır. Kişinin kendini tanıyarak kendine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesini sağlar. 

Hayatında ya da akademik yaşamında ne yapacağına veya nereden başlayacağına karar veremeyen bireyler eğitim koçu desteği alabilirler. Kendilerine ve ihtiyaçlarına uygun hedef belirleyemeyenler ya da belirlediği hedefe nasıl ulaşacağının planını kuramayanlar eğitimkoçlarındandestek alabilir. Ayrıca özgüven, hedefe ulaşma inancı, kendini ifade edebilme, iletişim kurabilme, düşüncelerini aktarabilme konularında kaygı problemi yaşayan kişilerin bir eğitim koçu ile çalışmaları uygun olacaktır.

Eğitim Koçunun Hayatımıza Kattığı Artılar

Eğitim koçu; öğrenciye öz disiplin ve öz güven kazandırır. Kişiye kaygılarını kontrol altına almayı öğretir. Yeni bilgileri nasıl öğrenmesi gerektiği konusunda yardımcı olur. Doğru dinleme, anlama ve uygulama adımlarını öğretir. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışma planı oluşturur. Kişinin fark etmediği beceri ve yetenekleri keşfetmesine yardımcı olur. Öğrencinin sürekli erteleme alışkanlığından kurtulmasına yardımcı olur. Kişi disiplinli, planlı ve sistemli bir çalışma alışkanlığı kazanır. Öğrencinin hedefler belirleyerek o hedefler doğrultusunda doğru bir şekilde ilerlemesini destekler ve yol gösterir. Disiplinli çalışma, kendine hedef koyma, planlı ve motivasyonlu olma gibi adımlar kişinin hedef ve çözüm odaklı düşünmesini sağlar. Sosyal ve akademik başarısını artırır. 

Birçok insan kendisine neyi nasıl yapılacağının söylenmesinden rahatsız olur. Eğitim koçları öğüt vermek yerine konuşarak kişinin ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda kişinin de isteği ile uygun bir program hazırlar. Bu program kişinin hedefe ulaşmasındaki amaçlarını belirler ve gerçekçi olmalıdır. Kişinin tüm hayatını etkileyen bir süreç olacağından sosyal, akademik ve ruhsal açıdan kişiyi üst noktaya taşıyacaktır. Eğitim koçları ile birlikte tüm hayatınızı daha planlı ve amaçlarınız doğrultusunda planlamak mümkündür. Deneyimli eğitmen kadrosu ile Boğaziçi Elit Eğitim Kurumları profesyonel destek alabileceğiniz kurumlar arasında yer almaktadır.